Opatření platná k 3. 1. 2022 – Covid-19

Omezení využívání sportovišť

6. 2. 2022 – Ať hledáme, jak hledáme, stále jsou platná opatření z ledna 2022. Snad už brzy dojde ke změně k lepšímu!


 Celá ČR od pondělí 3. ledna 2022 (00:00)


Vstup do prostor sportoviště se zakazuje osobám nesplňujícím ON (bod I/15), osoby při skupinových lekcích od sebe musí udržovat 1,5 m rozestupy a provozovatel zajišťuje cirkulaci vzduchu, provozovatel kontroluje ON pomocí aplikace čTečka

Dle bodu I/8 MZČR omezuje:

podle § 69 odst. 1 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. a § 2 odst. 2 písm. i) zákona č. 94/2021 Sb., jde-li o provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení) a tanečních studií, posiloven a fitness center,

a) zakazuje vstup do uvedených prostor osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 nebo nesplňují, s výjimkou dětí do dovršení 12 let věku, podmínky stanovené v bodu I/15; splnění podmínek podle bodu I/15 se nevyžaduje v případě tělesné výchovy v rámci vzdělávání ve školách a školských zařízeních,

b) nařizuje provozovateli u osoby, která musí splňovat podmínky podle bodu I/15, při vstupu do prostor splnění těchto podmínek kontrolovat prostřednictvím mobilní aplikace Ministerstva zdravotnictví „čTečka“ a osobě se nařizuje mu splnění podmínek podle bodu I/15 prokázat; v případě, že osoba splnění podmínek podle bodu I/15 neprokáže, zakazuje se provozovateli takovou osobu do uvedených prostor vpustit;

c) nařizuje osobám v případě skupinových lekcí dodržovat mezi sebou rozestupy alespoň 1,5 metru, nejde-li o osoby ze společné domácnosti nebo žáky jedné školy nebo je dozorující osoby, d) nařizuje provozovateli zajistit ve vnitřním prostoru maximální možnou cirkulaci vzduchu s čerstvě nasávaným venkovním vzduchem (přirozené větrání, vzduchotechnika nebo rekuperace) bez recirkulace vzduchu; v případě rekuperace zajistí, aby přes entalpické výměníky vlhkosti nedocházelo ke kontaktu odcházejícího a vstupujícího vzduchu.

Další info najdete na portálu Ministerstva zdravotnictví ČR po kliknutí zde: Omezení využívání sportovišť · Covid Portál (gov.cz)

Napsat komentář