Opatření na dobu nouzového stavu – od 5. 10. 2020

Jsme nuceni zavést opatření vyplývající ze zavedení nouzového stavu.
Ten začíná v pondělí 5. 10. 2020 a doufejme, že to bude pouze na dobu nezbytně nutnou…
Opatření platná pro nás jsou tato:

  • tréninky se budou konat dál, pouze ale venku na sportovišti bez možnosti použít vnitřní prostory ZŠ U Lesa (budka TOI-TOI je k dispozici)
  • tréninky se budou konat v oddělených skupinách pouze po 20 lidech (dospělák + dítě – 2 osoby), a budou přizpůsobené těmto opatřením tak, aby nedocházelo k míchání těchto skupin
  • tréninky budou zkrácené o 15 minut pro možnost prostřídání se s další věkovou kategorií
  • tréninky se budou konat ve dnech a časech, jak jste zvyklí – pondělky a čtvrtky
  • rušíme předběžné domluvy ohledně objednání se na tréninky (domluva na středečním tréninku v tělocvičně)
  • podmínky pro konání tréninků budou takové – teplota minimálně 10°C a sucho, tedy bez deště ani krátce po dešti – děti oblečte na venkovní trénink

Informace budeme pravidelně aktualizovat tak, ať jste v obraze. Prosíme o respektování těchto nařízení. Snad nám nezakáží krom zpěvu i dýchat…