Aktuální podmínky účasti na našich trénincích od pondělí 24. 5. 2021

Podmínky pro pořádání hromadných aktivit se neustále pro nás vylepšují, přesto musíme plnit určitá pravidla, které jsme si nevymysleli… Děkujeme předem, že nás v tom podpoříte 🙂
Níže psané podmínky jsou platné k 24. 5. 2021.

Podmínky pro účast na našich aktivitách

Dospělé osoby účastnící se našich aktivit se MUSÍ prokázat, že:

a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

c) osobě byl vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, nebo

d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, přičemž se musí jednat o osobu bez klinických příznaků onemocnění COVID-19.

U dětí školou povinných bude stačit ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ RODIČE, že bylo dítě ve škole negativně testováno.

Napsat komentář